ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่สรวย

  • นายไชยรัตน์​ จินะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ว่าที่ร.อ.เสรี​ เชื้ออ้วน นายกสมาคมครูฯอำเภอแม่สรวย​ นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คุณสุพัตรา สุภามณี​ นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 8 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ได้แก่ 1.ว่าที่ร.อ.เสรี​เชื้ออ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี 2.นายสมชาย​ สุทธิพงศ์​ ผอ.โรงเรียนบ้านเลาลี 3.นายภิญโญ​ อุโคตร ผอ.โรงเรียนบ้านปางกิ่ว 4.นายสหัส​ พรหมขัติแก้ว โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 5.นางณาตยา​ มานะ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนสรวย 6.นายสมเดช​ พิศาลไพโรจน์​ ผอ.โรงเรียนโป่งกลางน้ําประชาสรรค์ 7.นายสมภพ​ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 8. นางสาวอัจฉรา​ อุนันตา ผอ.โรงเรียนบ้านมังกาล่า​ ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 (สมเดช/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: