สถานศึกษาปลอดภัย”ดีเด่น”ประจำปี 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีที่ ๑ แก่โรงเรียนเจดียหลวงพิทยา และโรงเรียนบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

%d bloggers like this: