เรื่องเงิน…เรื่องง่าย สินเชื่อโควิดรอบ 3

เรื่องเงิน…เรื่องง่าย สัญญาครบจบแน่นอน สินเชื่อโควิดรอบ 3 วงเงินสูงสุด 300,000 บาท เริ่มส่งคำขอ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น หมายเหตุ : การกู้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 3 เท่านั้น สอบถามหลักเกณฑ์การกู้เพิ่มเติมโทร 053702555 , 053702999 หรือส่งข้อความ ผ่าน https://www.facebook.com/crtc.news/ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และคณะกรรมการ ชุดที่ 61

%d bloggers like this: