“เพื่อน้อง ไม้ประดับ Ornamental for Students”

– เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว “เพื่อน้อง ไม้ประดับ Ornamental for Students” เปิดจำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้ฟอกอากาศ ไม้ผล ฯลฯ ข้าราชการครูและผู้บริหาร ท่านใดเยี่ยมชม หรือ เลือกซื้อได้ในราคาย่อมเยาว์ ผลกำไรที่ได้นำมาสนับสนุนโครงการอาหารนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ระพิพงษ์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: