ตรวจสอบรั้วโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ล้มพังเสียหาย

– ได้รับการรายงานจากครูเวร ประจำวันศุกร์ที่ 20 ส.ค.2564 ว่า รั้วกำแพงด้านหน้าโรงเรียนพังล้มลงมาทางด้านในโรงเรียนทั้งหมด เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 3 วัน และในช่วงเช้ามืดของวันที่ 20 ส.ค.2564 มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้ดินในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถอุ้มปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้ จึงทำให้รั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ทรุดและล้มลง ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการรายงานไปยังต้นสังกัด และกันพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันตราย ขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ส.ค.2564 เวลา 09.30 น. น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดูแลพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู กรณีประสบภัยฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้รั้วโรงเรียนได้รับความเสียหาย ซึ่งได้ประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น 257,800 บาท ซึ่งจะของบประมาณมายัง และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ สพฐ.ต่อไป (ภัฌฎาภรณ์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: