โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

– นายอุดม บุญทา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 19 ส.ค.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อุดม/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: