รับสมัครคัดเลือก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 อ่านต่อ..
เอกสารเพิ่มเติม 1.ใบสมัคร 2. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ตาม ว.10 3.แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 4.แบบสรุประยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงาน

ประกาศรับสมัคร-ผอ.แผน

%d bloggers like this: