สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

website counter

ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้ https://qrgo.page.link/9ocTu

ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

โพสต์โดย แอเรียทูโพสต์2 เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020