สพฐ.มอบนโยบายขับเคลื่อนฯพัฒนาคุณภาพฯการสอนวิถีใหม่

– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรในกลุ่มฯ ร่วมการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: