ครูกรรณิการ์ จอมแปง ได้รองชนะเลิศอันดับ1ประกวดคลิปวิดีทัศน์ฯ

👉โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิการ์ จอมแปง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม การประกวดคลิปวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)🎉

%d bloggers like this: