‘ชวน’ยันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้

 

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา https://qrgo.page.link/FxPDVโครงสร้างกระทรวง ศธ. https://qrgo.page.link/25sg6

%d bloggers like this: