ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศธ. ติดตามศูนย์ฯ ป้องกันไวรัส (COVID-19)

hit counters

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศธ. ติดตามศูนย์ฯ ป้องกันไวรัส (COVID-19)
นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายยุททธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาเชียงราย เดินทางมาตรวจราชการ
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
 
โดยคณะผู้ตรวจราชการ ถึง ประตูทางเข้า วัดอุณหภูมิร่างกาย ติดสติกเกอร์ ใช้เจลล้างมือ นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการเขตฯ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการเขตฯ นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รอต้อนรับบริเวณจุดคัดกรอง
 
จากนั้นนำคณะไปสักการะไหว้พระพุทรวิโมกข์ ไหว้ศาลพระภูิเจ้าที่ นำคณะผู้ตรวจราชการพักรับรอง ห้องผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้ตรวจราชคาร เดินทางไปยังห้องประชุมสุนทราภิรมย์
 
เวลา 09.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะ ชมวีดีทัศน์ แนะนำสำนักงาน พิธีกรเรียนเชิญ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวต้อนรับ พิธีกร แนะนำรองผู้อำนวยการ ผู้อำน การกลุ่ม และประธานศูนย์ 13 คน พิธีกร เชิญ คณะผู้ตรวจราชการแจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดในการตรวจราชการ
 
-พิธีกร เชิญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และรายงานผลการแนะแนวอาชีพสู่การมีงานทำ พิธีกร เชิญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นำเสนอสรุปผล O-NET และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 
พิธีกรเชิญคณะผู้ตรวจราชการซักถามประเด็น พิธีกรเชิญ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวขอบคุณ พิธีกรเชิญ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 มอบของที่ระลึก ให้คณะ 1 ขุด พิธีกรเชิญถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2