ประธานทุกศูนย์ฯ ประชุม 27 มี.ค.2563 นี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

เรียนเชิญ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ ประชุมวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.2563 นี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

 

%d bloggers like this: