ประชุมสังเคราะห์การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมกสังเคราะห์การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ หลังจากชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563 ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

%d bloggers like this: