ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ คัดกรองป้องกัน (COVID-19) หน้าประตูเข้า-ออก


นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มี.คง563 เป็นต้นไป แจ้งผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขณะนี้คณะผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจฯ (ฉก.ครน.ชร.2) ได้กำหนดจุดคัดกรอง วัดไข้ ทั้งบุคลากร ครู นักเรียน พ่อค้า-แม่ค้า ผู้มาติดต่อราชการ ในเวลาราชการ และให้เข้าออกทางเดียว คือ ประตูทางออก พร้อมทั้งจะปิดประตูทางเข้า(เดิม) ชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน 24 มีนาคม 2563 และขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีคำสั้งเปลี่ยนแปลง (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

โทร. ลัดดาวรรณ 08-15685890

โทร. วิเชียร 08-39445776

โทร. สิริกุล 08-61791715


http://www.cri2.go.th/?page_id=979

%d bloggers like this: