ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย- ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2…

โพสต์โดย แอเรียทูโพสต์2 เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020

  ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 14 โรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)

 

%d bloggers like this: