ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ..

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้ การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 อ่านต่อ…

pr-12-7-64-nited-1

%d bloggers like this: