สมาคมครูฯอำเภอแม่ลาว ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว!

– ในนามสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว ทุกคนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไปยังทีมงานหมอ/พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขอำเภอแม่ลาว ทุกท่าน ที่ดำเนินการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดอำเภอแม่ลาว ณ โรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: