ประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาฯ

– นายบดินทร์ ศรีเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอขอบคุณกังสดาล แจ้งมณี และนางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารวมถึงจุดเน้น นโยบาย ปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (บดินทร์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: