มอบทุนการศึกษาคุณภารดี เต็มรัตน์

– นางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จากคุณภารดี เต็มรัตน์ และคณะ ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 12 ทุน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.2564 ณ หอประชุมโรงเรียนร่องธารวิทยา ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณภารดี เต็มรัตน์ และคณะเป็นอย่างสูง (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: