สพฐ.ประชุมทางไกล Video Conference 24 มี.ค.2563 เวลา 09.00 น.

เชิญประชุมทางไกล Video Conference วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

– รับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2