ประชุมคณะกรรมการฯ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัด

-ว่าที่ รต.มงคล กันติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย อ.แม่สรวย นางกัลยา ทาสม ครูโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก อ.พาน ว่าที่ ร.ต.หญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลา อ.เวียงป่าเป้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: