โรงเรียนร่องธารวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.2564

โรงเรียนร่องธารวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.2564- นางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย นำคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: