ประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564

– นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และนายอุดม บุญทา รองเลขาธิการสหพันธ์ฯ เป็นตัวแทนองค์กรครูเชียงราย เข้าร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (อุดม/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: