ประเมินโรงเรียนประจำพักนอน

– นายสมชาติ เทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.ธัญญสุภางค์ พศุตม์วสุธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประเมินความพร้อมที่พักนักเรียน และยืนยันตัวตนนักเรียนพักนอน เพื่อเสนอคณะกรรมการประกาศเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป (ธัญญสุภางค์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: