ผ้าป่าสร้างห้องสมุดเพื่อน้องโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

– ขบวนช่างฟ้อนตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย นำผ้าป่าสามัคคี “สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง” ของท่านเจ้าคุณพระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 6 ทอดถวาย ณ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

สพฐ.ร่วมติดตามการทดลองใช้นวัตกรรมต้นแบบ IQA AWARD

– คณะกรรมการฯจาก สพฐ. ร่วมลงพื้นที่ กำกับ ติดตามการทดลองใช้นวัตกรรมต้นแบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนรางวัล IQA AWARD ของโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า และโรงเรียนบ้านป่าจั่น อ.เวียงป่าเป้า โดยร่วมกับทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค จาก สพฐ. เพื่อติดตามการดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรม (จตุพล/ภาพ-ข่าว)

Read more

Thai PBS ถ่ายทำสารคดีวิถีชีวิตอิสานในโรงเรียนบ้านวังวิทยา

ขอชื่นชมทีมงานคุณภาพผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านวังวิทยา สุดยอดครับ ครูบุณยภัทร สมเพชร (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา/ภาพ-ข่าว)

Read more