โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา เตรียมจัดผ้าป่าห้องสมุดเพื่อน้อง

– ท่านเจ้าคุณอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 6 ผู้มีจิตศรัทธา ผู้นำ พ่อแม่พี่น้อง ชุมชนตำบลศรีโพธิ์เงิน ร่วมประชุมเตรียมพร้อมจัดงานผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง ให้โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ของ ในวันที่ 16 มี.ค.2566 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

อ.ก.ต.ป.น.ศูนย์สันสลีศรีเวียง ติดตามคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

– คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง เข้านิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาของโรเรียนบ้านทุ่งม่าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (จัตุพล/ภาพ-ข่าว)

Read more