ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1

Read more

มอบพวงหรีดและเงินทำบุญแก่ครอบครัวนางสาวทิพานัน เมืองปัญญา ครูผู้ช่วยผู้เสียชีวิต

มอบพวงหรีดและเงินทำบุญแก่ครอบครัวนางสาวทิพานัน เมืองปัญญา ครูผู้ช่วยผู้เสียชีวิต

Read more

ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแจ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ตำแหน่ง

กลุ่มงานสรรหาและบรรจ

Read more

ขอยกเลิกประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแจ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Read more

– ประธานในพิธีฌาปนกิจศพเด็กชายคุนัส เชื้อเมืองพาน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย

ประธานในพิธีฌาปนกิจศพเด็กชายคุนัส เชื้อเมืองพาน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย

Read more

อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

Read more