ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (แก้ไข)

ประชาสัมพันธ์การย้าย

Read more

ประชุมพิจารณาคัดเลือก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมพิจารณาคัดเลือก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

Read more