พนักงานพิมพ์ดีดคนใหม่

นายศิรวิชญ์ ใจหาญ(เก๋ง) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเรียง(พลอย) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2565

Read more