เยี่ยมสถานที่สมัครสรรหาพนักงานราชการ

– วันนี้เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา 3 วันที่ ผ่านมามีผู้สมัครรวมทยอยมาสมัคร รวมทั้งสิ้น 146 คน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

ต้อนรับนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 คนใหม่

– นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2565 แล้ว และต้อนรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างชื่นมื่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย.2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียราย เขต 2

Read more