รับฟังแนวทางการบริหารงานบุคคลฯ รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

รับฟังแนวทางการบริหารงานบุคคลฯ รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

Read more

ผอ.สพป.ชร 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดานายนิคม คำน้อย ลูกจ้างประจำ

ประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดานายนิคม คำน้อย ลูกจ้างประจำ

Read more