ประชุม 37 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร่วมประเมิน (ITA Online)

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 37 โรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร.ร.ห้วยน้ำขุ่นวิทยาคว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ

– ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ให้นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บางเสาธง จ.สมุทปราการ (อุดม/ภาพ-ข่าว)

Read more