การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา  2565

การคัดเลือกนักเรียนแ

Read more

ประชุมทางไกลฯส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)

Read more

เปิดอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกมัธยมศึกษา

– วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญสึกษา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษารดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพทธิวงศ์วิทยา โรงเรียนพระปริยุติธรรม แผนกมัธยมศึกษา วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในภาคเช้า ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)

Read more