ปปช.จ.เชียงราย อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสพป.เชียงราย เขต 2

– วันที่ 4 ส.ค.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.ชร 2 ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการกระทำที่ถือเป็นประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต โดยมีนายนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย จัดระหว่างวันที่ 4-5 ส.ค.2565 นี้ ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

Read more