พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวนำข้าราชการในสังกัดถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงจิตอาสาพระราชทาน ณ บริเวณอาคาร 1 สพป.เชียงราย เขต 2

Read more