ฝนตกหนักน้ำห้วยทะลักเข้าโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

– เนื่องจากเมื่อเช้ามืดวันที่ 29 มิถุนายน 2565 มีฝนตกหนัก ทำให้สะพานข้ามลำห้วยขาด นำทะลักเข้าภายโรงเรียนห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พบสภาพศาลพระภูมิล้ม มีโคลนทั่วบริเวณโรงเรียน และเส้นทางเข้าโรงเรียนพบดินสไลด์ และมีต้นไม้โค่นทับถนน สายเคเบิ้ลอินเทอรเน็ตขาด จนไม่สามารถใช้การได้ ขณะนี้ได้รายงานความเสียหายเบื้องต้นให้ทางเขตพื้นทีทราบแล้ว (ดุสิตพร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมกิจกรรมฯภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

– เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2565 นายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารในสังกัด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28-29มิ.ย.2565 นี้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ชูเกียรติ/ภาพ-ข่าว)

Read more

คณะกรรมการฯ ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมด้วยนางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ น.ส.พิกุล กันทะวัง นักวิชาการศึกษา นายพัชรินทร์ หลวงคำ ปภ.จว.ชร. และนายวีระชล ณะอุโมง จากองค์การแพลนฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้คำแนะนำมา ณ ที่นี้ด้วย เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2565 (กิตติศักดิ์/ภาพ-ข่าว)

Read more