ประชุมคณะกรรมการออนไลน์คัดเลือกครูสอนภาษาจีน

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางสิรินันท์ สันป่าแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับน.ส.เบญจมาภรณ์ ท้าวคำหล่อ ครูโรงเรียนพานพิทยาคม นางทิพย์สุดา ทิพวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสันจำปา นางชลันดา ฐานันดร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย นายพิเชษฐ์ อินทร์ชน ครูโรงเรียนสันกลางวิทยา และนายธนกฤต ใจดี ครูโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2565 สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจสอบ น.ส.ธัญชนก เววน น.ส.นิตยา วิริยะส่องแสง น.ส.สัญญา เจริญศุภมิต น.ส.เปี่ยมสิริ อินสา และน.ส.กุลธิดา ผลดี ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ไม่มีผู้ผ่านการประเมินฯ จึงไม่มีสัมภาษณ์วันที่ 29 มิ.ย.2565 นี้ ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (สิรินันท์/ภาพ-ข่าว)

Read more

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ มอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นฯ จากนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more