โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย-ครูผู้สอน

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท และครูผู้สอนเอกทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท

Read more