ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565) วันที่ 20 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องนักเรียนประจำพักนอน ปีกศ.2565

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more