โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เชิญร่วมสมทบทุนสร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 1,400,000 บาท

เชิญร่วมสมทบทุน สร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 1,400,000 บาท โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรม กีฬา แหล่งเรียนรู้ จัดงานประชุม,สัมมนา ฯลฯ เลขที่บัญชีธนาคาร ธกส. 020206748852 ชื่อบัญชี เงินสมทบทุนสร้างหลังคเอนกประสงค์โรงเรียน ส่งหลักฐานการโอนเงิน @Line 0810348533 ผอ.อุดม บุญทา

Read more

คุณอัฐกร จันทร์สว่าง มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านปางหลวง

– นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร ผอ.โรงเรียนบ้านปางหลวงโรงเรียนบ้านปางหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณคุณอัฐกร จันทร์สว่าง ที่ได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการประสานงาน ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานโดยนายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต 2 ได้นำมามอบและติดตั้งให้ใช้งานได้พร้อมคณะนายปราการ เหมยเมืองแก้ว ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย นายอำพล โทอรัญ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง นายไมตรี หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ นายยงยุทธ สิงตะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม นายอุทัย ปัญญาทิพย์ ครู รร.บ้านโป่งมอญ นายประเสริฐ กำลังประสิทธิ์ นายวิวัฒน์ ทิพเนตร นายมานพ สมรัก นางสาวสุภาภรณ์ เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่นิติกร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 (ชาญณรงค์/ภาพ-ข่าว)

Read more