ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 4 /2565 สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 โดยมีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมพร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ VDO conference google meet เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more