เยี่ยมบ้านนักเรียน “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนบ้านป่าแงะ

– วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงินทุนการศึกษา ให้ ด.ช.จิรกิตต์ ชัยนาม อดีตนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแงะ เรียนต่อ กศน.เวียงป่าเป้า มีนายสงกรานต์ งามดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านป่าแงะ นายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมครูฯ อำเภอเวียงป่าเป้า และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามกิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” นำโดย โดยทางสพป.เชียงราย เขต 2 มีความห่วงใยนักเรียนในการดูแลของโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Read more

เยี่ยมบ้านนักเรียน “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

– วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงินทุนการศึกษา ให้ ด.ช.วิชัย จะพือ อดีตนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เรียนต่อ กศน.เวียงป่าเป้า มีนายศิวนาถ ประสาวะถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง นายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมครูฯ อำเภอเวียงป่าเป้า และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามกิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” นำโดย โดยทางสพป.เชียงราย เขต 2 มีความห่วงใยนักเรียนในการดูแลของโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Read more