พัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่น 1

– พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น เป็นวิทยากรบรรยายธรรม มีนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต การฝึกปฏิบัติสมาธิ สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย.2565 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ปืนทอง/ภาพ-ข่าว)

Read more

เยี่ยมบ้านนักเรียน “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

– วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมคณธจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงินทุนการศึกษา ให้ ด.ช.ผดุงเดช พิทักษ์เลิศกุล อดีตนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ปัจจุบันเรียน กศน.แม่สรวย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามกิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” นำโดย โดยทางสพป.เชียงราย เขต 2 มีความห่วงใยนักเรียนในการดูแลของโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

เยี่ยมบ้านนักเรียน “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนบ้านวาวี

– วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวีนายรัชชานนท์ วันเพ็ญ รองผู้อำน่วยการโรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวาวี ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามกิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” นำโดย นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ โดยทางสพป.เชียงราย เขต 2 มีความห่วงใยนักเรียนในการดูแลของโรงเรียนบ้านวาวี คือ เด็กชายชำนาญ ลาหุ่เมอเนอ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พิการทางสมอง อยู่กับผู้ปกครอง อีกทั้งได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ให้แก่นักเรียนด้วย ทางโรงเรียนบ้านวาวี ขอบพระคุณ สพป.เชียงราย เขต 2 มา ณ โอกาสนี้ (รัชชานนท์/ภาพ-ข่าว)

Read more

เยี่ยมบ้านนักเรียน “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนชุมชนดอยช้าง

– วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมคณธจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงินทุนการศึกษา ให้ ด.ญ.จิ่ง ลุงซอ อดีตนักเรียนโรงเรียนชุมชนดอยช้าง เรียนต่อ กศน.แม่สรวย มีนายเกรียงไกร ฟูธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอยช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามกิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” นำโดย โดยทางสพป.เชียงราย เขต 2 มีความห่วงใยนักเรียนในการดูแลของโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

เปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

– วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายกันติทัต บุญศรี ผอ.โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เปิดการอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตาม โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากตำรวจชุด ชมส.สภ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more