พมจ.เชียงราย ให้ทุนฯ “โครงการพาน้องกลับมาเรียน”

พมจ.เชียงราย ให้ทุนฯ “โครงการพาน้องกลับมาเรียน”
– เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้ประสานการขอรับทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนฐานะยากจน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พมจ.เชียงราย (สินีย์ภัทร์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมกลั่นกรองข้อมูลวันรายงานการเดินทางมาเรียน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลวันรายงานการเดินทางมาเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 2 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมผู้รับผิดชอบ ITA

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินเร็วๆ นี้

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 6 รอง ผอ.สพท. รอบ 6 เดือน

– ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพม.แพร่ เป็นกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน มี นายปรีชารัตน์ รินทระ รอง ผอ.สพม.เชียงราย นายณรงค์ คำสุขุม รอง ผอ.สพม.เชียงราย นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพ็ชร นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.เชียงราย (นวภัทร์/ภาพ-ข่าว)

Read more