ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนปูแกง(อินทรา

Read more

ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

– วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสันกลางวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นางสาววรนันท์ รวมสุข นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน ผอ.โรงเรียนสันกลางวิทยา พร้อมด้วยคณะครู หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ได้รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และนโยบาย ๘ จุดเน้น ซึ่งที่ประชุมก็ได้วิเคราะห์หาแนวทาง ชี้แนะและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพสำหรับชุมชนต่อไป (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินศักยภาพของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขอย้าย

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผองกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุกัญญา ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมทางไกล คณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 31 พฤาภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more