ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติอำเภอเวีงป่าเป้า พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.นฤมล เกิดมูล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนเมื่อวันก่อน และจะรายงานความเสียหายให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทราบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (นฤมล/ภาพ-ข่าว)

Read more

น้ำแม่ลาวเอ่อท่วมโรงเรียนบัวสลีวิทยา

– นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย คณะกรรมการตวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติอำเภอแม่ลาว เข้าตรวจดูสภาพน้ำจากลำน้ำแม่ลาว เข้าเอ่อท่วมบริเวณโรงเรียนบัวสลีวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา มีนายจำเริญ ไชยยะ ผอ.โรงเรียนบัวสลีวิทยา พาตรวจดูจุดที่น้ำท่วมขัง และจะรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบต่อไป (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ปี 2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 24 พ.ค.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Read more