รับมอบ”อาคารเรียนดลพร ขำจร”โรงเรียนบ้านแสนเจริญ

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรียน เปิดแพรคุมป้ายอาคารเรียน รับมอบ “อาคารเรียนดลพร ขำจร” โดยมี ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สรวย ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ และคณะผู้บริหารที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2565 ของโรงเรียนบ้านแสนเจริญ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในนามผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแสนเจริญ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (อุทัยทิพย์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 พร้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พ.ค.2565 นี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more