ประชุมพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอนประจำปีการศึกษา 2565 และได้มีคณะกรรมการฯ ออกประเมินความพร้อมเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา และจะสรุปผลการพิจารณาฯ เพื่อประกาศเป็นโรงเรียนประจำพักนอนต่อไปต่อไป ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more