ตรวจเยี่ยมนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

– นางลัดดาวรรณ ไพเชษฐศักดิ์ ผอ.กลู่มนโยบายและแผน น.ส.สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ จพง.ชำนาญงาน สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2565 (กิตติศักดิ์/ภาพ-ข่าว)

Read more